• ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่องแผนการจัดจ้างคนขับรถ จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2566 12/10/2022

  • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ 05/10/2022

  • ประกาศแผนการจัดจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และพื้นที่โดยรอบภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 30/09/2022

  • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ 07/07/2022

  • สวนสัตว์อุบลราชธานี ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 04/07/2022

  • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 16/07/2021

  • ประกาศแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15/09/2020

  • ประกาศแผนจัดจ้างออกแบบส่วนแสดงเพนกวินและส่วนแสดงแมวน้ำ 16/06/2020

  • ประกาศแผนการจัดจ้างก่อสร้างงานเตรียมความพร้อมในการเปิดส่วนแสดงกรงนกใหญ่และส่วส่วนแสดงอุรังอุตัง 22/07/2019