• ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารสัตว์ประเภทที่ 1-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพชนิดรวมหลายสัญญาณ 31/08/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลทศนิยม 3 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี 31/08/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด สวนสัตว์อุบลราชธานี 31/08/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์แบบมีหูหิ้ว สวนสัตว์อุบลราชธานี 31/08/2022

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงคอกกักเสือโคร่งอินโดจีน และคอกกักเสือดำ สวนสัตว์อุบลราชธานี 15/08/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการพิจารณาผลการจัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว (สวนนก) 09/08/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการพิจารณาผลการจัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ (จุดบริการรถชมสวนสัตว์) 04/08/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศพิจารณาผลการจัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง (ศูนย์อาหาร) 04/08/2022

 • ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาร้านค้า จำนวน 8 ร้าน 04/04/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประเภทที่ 1-8 ประจำปีงบประมาณ 2565 23/12/2021

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 22/12/2021

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี 17/12/2021

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่อง สวนสัตว์อุบลราชธานี 18/10/2021

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสัตว์ประเภทที่ 1-8 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021