• ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการร้านชานมไข่มุก ระยะเวลา 3ปี 12/07/2024

 • ประกาศผลการพิจารณาจัดจ้างพนักงงานขับรถ จำนวน 1อัตราประจำปี 2567 18/06/2024

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการร้านเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวและไอศกรีม (ลานจอดรถ) 18/06/2024

 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 คัน 08/05/2024

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (เสือโคร่งอินโดจีน)ระยะเวลา 3ปี 18/03/2024

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบเพื่อดำเนินการร้านเครื่องดื่ ขนมขบเคี้ยวและไอศกรีม (ศูนย์อาหาร)ระยะเวลา3ปี 18/03/2024

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการร้านเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวและไอศกรีม (ลานจอดรถ)ระยะเวลา 3ปี 18/03/2024

 • เรื่องจัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการร้านถ่ายภาพที่ระลึก ระยะเวลา3ปี 18/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่องประกาศพิจารณาผลจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการบริการจักรยานให้เช่า 31/01/2024

 • ประกาศจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี 12/01/2024

 • ประกาศการพิจารณาผลจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม(โซนแอฟริกา) 07/04/2023

 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์ สวนสัตว์อุบลราชธานี 07/04/2023

 • ประกาศการพิจารณาผลจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการน้ำดื่มสวนสัตว์ 24/01/2023

 • ประกาศการพิจารณาผลจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการร้านกรอบภาพระบายสี 12/01/2023

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์อุบลราชธานี 06/12/2022