• ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่องประกาศพิจารณาผลจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการบริการจักรยานให้เช่า 31/01/2024

 • ประกาศจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี 12/01/2024

 • ประกาศการพิจารณาผลจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม(โซนแอฟริกา) 07/04/2023

 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์ สวนสัตว์อุบลราชธานี 07/04/2023

 • ประกาศการพิจารณาผลจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการน้ำดื่มสวนสัตว์ 24/01/2023

 • ประกาศการพิจารณาผลจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการร้านกรอบภาพระบายสี 12/01/2023

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์อุบลราชธานี 06/12/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่องการพิจารณาผลการจัดหาผู้ประกอบการดำเนินงานเชิงธุรกิจ กิจการร้านก๋วยเตี๋ยว กวยจั๊บ (ศูนย์อาหาร) 02/12/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่องการพิจารณาผลการจัดหาผู้ประกอบการดำเนินงานเชิงธุรกิจ กิจการร้านส้มตำ อาหารอีสาน 02/12/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการพิจารณาผลจัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (จระเข้-ฮิปโป) 04/11/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่องผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 03/11/2022

 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารสัตว์ประเภทที่ 1-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพชนิดรวมหลายสัญญาณ 31/08/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลทศนิยม 3 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี 31/08/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด สวนสัตว์อุบลราชธานี 31/08/2022