• ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานีประกวดราคาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 07/12/2021

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานีจัดซื้ออาหารสัตว์ ประเภทที่ 1-8 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2565 02/12/2021

 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ 25/11/2021

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่ิอง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 25/11/2021

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน 24/11/2021

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน 24/11/2021

 • ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี 08/11/2021

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 จำนวน 2 รายการ 30/09/2021

 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารสัตว์ประเภทที่ 1-8 ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 28/09/2021

 • ประกาศจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่องสวนสัตว์อุบลราชธานี 28/09/2021

 • ประกาศจัดซื้อชุดรับแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 1 ชุด 08/09/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการบริการรถชมวิว ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี (ครั้งที่ 2) 31/08/2021

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง การรับซอง และการยื่นซองประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการบริการรถกอล์ฟ และประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการบริการรถชมวิว ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี (เพิ่มเติม) 09/08/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการบริการรถชมวิว ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 04/08/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการบริการรถกอล์ฟ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 04/08/2021