• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี (รอบ 2) 25/04/2022

 • ประกาศจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี 05/04/2022

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการศูนย์สัมมนาและสถานที่จัดกิจกรรม ระยะเวลา 3 ปี 17/03/2022

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการดำเนินการร้านค้า (จำนวน 4 ร้าน) / เครื่องดื่ม (ลานจอดรถ) / ส้มตำ อาหารอีสาน / อาหารจานด่วน / ชานมไข่มุก ลูกชิ้น ผลไม้) 01/03/2022

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านค้า (จำนวน 4 ร้าน) / ถ่ายภาพ / เครื่องดื่ม ตรงข้ามส่วนแสดงเสือ / เครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร / เครื่องดื่ม ส่วนแสดงลิงอุรังอุตัง) 28/02/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานีประกวดราคาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 07/12/2021

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานีจัดซื้ออาหารสัตว์ ประเภทที่ 1-8 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2565 02/12/2021

 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ 25/11/2021

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่ิอง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 25/11/2021

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน 24/11/2021

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน 24/11/2021

 • ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี 08/11/2021

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 จำนวน 2 รายการ 30/09/2021

 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารสัตว์ประเภทที่ 1-8 ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 28/09/2021

 • ประกาศจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่องสวนสัตว์อุบลราชธานี 28/09/2021