• ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม(อุรังอุตัง)ระยะเวลา3ปี 18/06/2024

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง (ศูนย์อาหาร) ระยะเวลา 3ปี 18/06/2024

 • ประกาศจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี 06/06/2024

 • จัดหาผู้ประกอบการรดำเนินการร้านชานมไข่มุก ระยะเวลา 3 ปี 22/04/2024

 • ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ สวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา 19/04/2024

 • ประกาศจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี 11/04/2024

 • ประกาศจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 คัน สวนสัตว์อุบลราชธานี 11/04/2024

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่ดำเนินการบริการจักรยานให้เช่าเพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 03/01/2024

 • ประกาศจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี (รอบที่ 2) 03/01/2024

 • ประกาศจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี 21/12/2023

 • จัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการเช่าสถานที่ดำเนินกิจการตู้หมุนไข่หยอดเหรียญ เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 10/11/2023

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ คชอาณาจักร์ จังหวัด สุรินทร์ 06/11/2023

 • จัดหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่ดำเนินกิจการตู้หมุนไข่หยอดเหรียญ เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 29/08/2023

 • จัดหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่ดำเนินการบริการจักรยานและเช่ารถไฟฟ้า เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 29/08/2023

 • จัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินกิจการบ่อปลาคาร์ปป้อนอาหาร เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี (ครั้งที่ 2) 23/08/2023