• ประกาศจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกกักเสือโคร่งอินโดจีน และคอกกักเสือดำ 03/08/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี จัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว (สวนนก) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 01/07/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี จัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง (ศูนย์อาหาร) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 01/07/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี จัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ (จุดบริการรถชมสวนสัตว์) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 01/07/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี (รอบ 2) 25/04/2022

 • ประกาศจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี 05/04/2022

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการศูนย์สัมมนาและสถานที่จัดกิจกรรม ระยะเวลา 3 ปี 17/03/2022

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการดำเนินการร้านค้า (จำนวน 4 ร้าน) / เครื่องดื่ม (ลานจอดรถ) / ส้มตำ อาหารอีสาน / อาหารจานด่วน / ชานมไข่มุก ลูกชิ้น ผลไม้) 01/03/2022

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านค้า (จำนวน 4 ร้าน) / ถ่ายภาพ / เครื่องดื่ม ตรงข้ามส่วนแสดงเสือ / เครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร / เครื่องดื่ม ส่วนแสดงลิงอุรังอุตัง) 28/02/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานีประกวดราคาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 07/12/2021

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานีจัดซื้ออาหารสัตว์ ประเภทที่ 1-8 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2565 02/12/2021

 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ 25/11/2021

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่ิอง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 25/11/2021

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน 24/11/2021

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน 24/11/2021