• ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (โซนแอฟริกา) 21/03/2023

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการน้ำดื่มตราสวนสัตว์ เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 27/12/2022

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านกรอบภาพระบายสี ระยะเวลา1ปี 19/12/2022

 • ประกาศจัดจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์อุบลราชธานี 08/11/2022

 • ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และพื้นที่ส่วนบริการนักท่องเที่ยว สวนสัตว์อุบลราชธานี 26/10/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่องจัดหาผู้ประกอบการดำเนินศูนย์สัมมนาและสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3ปี 24/10/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2566 18/10/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการร้านกาแฟ (คาเฟ่) ลิงอุรังอุตัง เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 07/10/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการร้านสินค้าชุมชน (ศูนย์อาหาร) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 07/10/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (จระเข้ - ฮิปโป)เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 07/10/2022

 • ประกาศจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกกักเสือโคร่งอินโดจีน และคอกกักเสือดำ 03/08/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี จัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว (สวนนก) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 01/07/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี จัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง (ศูนย์อาหาร) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 01/07/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี จัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ (จุดบริการรถชมสวนสัตว์) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 01/07/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี (รอบ 2) 25/04/2022