• ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่ดำเนินการบริการจักรยานให้เช่าเพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 03/01/2024

 • ประกาศจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี (รอบที่ 2) 03/01/2024

 • ประกาศจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี 21/12/2023

 • จัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการเช่าสถานที่ดำเนินกิจการตู้หมุนไข่หยอดเหรียญ เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 10/11/2023

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ คชอาณาจักร์ จังหวัด สุรินทร์ 06/11/2023

 • จัดหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่ดำเนินกิจการตู้หมุนไข่หยอดเหรียญ เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 29/08/2023

 • จัดหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่ดำเนินการบริการจักรยานและเช่ารถไฟฟ้า เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 29/08/2023

 • จัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินกิจการบ่อปลาคาร์ปป้อนอาหาร เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี (ครั้งที่ 2) 23/08/2023

 • จัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินกิจการบ่อปลาคาร์ปป้อนอาหาร เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 18/07/2023

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเช่ารถยนต์ ประจำปี 2566 (สัญญา 3 ปี) สวนสัตว์อุบลราชธานี 27/03/2023

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (โซนแอฟริกา) 21/03/2023

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการน้ำดื่มตราสวนสัตว์ เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 27/12/2022

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านกรอบภาพระบายสี ระยะเวลา1ปี 19/12/2022

 • ประกาศจัดจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์อุบลราชธานี 08/11/2022

 • ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และพื้นที่ส่วนบริการนักท่องเที่ยว สวนสัตว์อุบลราชธานี 26/10/2022