• ประกาศ TOR จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสัตว์อุบลราชธานี 28/06/2024

 • ประกาศ TOR จ้างก่อสร้างส่วนแสดงเพนกวิน 24/06/2024

 • ประกาศ TOR รถพยาบาล (รถตู้) พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 คัน สวนสัตว์อุบลราชธานี 11/04/2024

 • ประกาศ TOR เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี 20/03/2023

 • ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์อุบลราชธานี 02/11/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี TOR เรื่องจัดหาผู้ประกอบการดำเนินศูนย์สัมมนาและสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3ปี 24/10/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง TOR จ้างพนักงานขับรถสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2022

 • ประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาจัดจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา ประจำปีงบประมาณ 2566 07/10/2022

 • ประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 07/10/2022

 • ประกาศ TOR จ้างปรับปรุงคอกกักเสือโคร่งดินโดจีนและคอกกักเสือดำ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 26/07/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์อุบลราชธานี TOR จัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง (ศูนย์อาหาร) ระยะเวลา 3 ปี 01/07/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์อุบลราชธานี TOR จัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว (สวนนก) ระยะเวลา 3 ปี 01/07/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์อุบลราชธานี TOR จัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ (จุดบริการรถชมสัตว์) ระยะเวลา 3 ปี 01/07/2022

 • ประกาศ TOR จ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม 05/04/2022

 • ประกาศ TOR จัดหาผู้ประกอบการดำเนินการศูนย์สัมมนาและสถานที่จัดกิจกรรม 18/03/2022