หัวข้อประกาศ

วันที่ : 15/03/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
รายชื่อผู้สอบ :
หมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ชื่อผู้สอบ ตำแหน่ง ระดับ สถานะ
รายละเอียด :

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ คือ นางสมรัก บุษปธำรง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

เอกสาร : ดาวน์โหลด