หัวข้อประกาศ

วันที่ : 07/03/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
-  จำนวน 2 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

สวนสัตว์อุบลราชธานีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ปฏิบัติงานพัสดุ และสินทัพย์ จำนวน 1 อัตรา ๆ ค่าจ้างรายวัน ๆล ะ  500 บาท
2. ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ๆ ค่าจ้างรายวัน ๆ ละ  354 บาท

เอกสาร : ดาวน์โหลด