หัวข้อประกาศ

วันที่ : 07/03/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 4 (4-6)
-  ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (4-6)
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 4 (4-6)

เอกสาร : ดาวน์โหลด