หัวข้อประกาศ

วันที่ : 21/02/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์สงขลา จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (4-6)
-  สังกัด : สวนสัตว์สงขลา
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอณุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ จากแพทย์สภา
2.มีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
3.มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ( ฟัง พูด อ่าน เขียน )

วันและเวลาการสอบคัดเลือก
1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 10 มีนาคม 2566
2.กำหนดการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ สวนสัตว์สงขลา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 โดยการติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารสวนสัตว์สงขลา และ www.songkla.zoothailand.org
รายละเอียด :

**สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สวนสัตว์สงขลา หรือช่องทางออนไลน์

เอกสาร : ดาวน์โหลด