หัวข้อประกาศ

วันที่ : 02/02/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
-  จำนวน 2 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด