หัวข้อประกาศ

วันที่ : 05/05/2022
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน สวนสัตว์ (นักบริหารระดับ 8) เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน สวนสัตว์ (นักบริหารระดั
รายชื่อผู้สอบ :
หมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ชื่อผู้สอบ ตำแหน่ง ระดับ สถานะ
รายละเอียด :

ตำแหน่งที่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก จำนวน 6 ตำแหน่ง

    1. นางทิติยา เส่งมูล ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

    2. นายกีรติ กันยา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

    3. นาวสาวสุกัญญา รัตนไตรศรี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

    4. นายทนบ ศิริปิยนาค ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

ตำแหน่งที่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก จำนวน 4 ตำแหน่ง

    1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ

    2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

    3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์

    4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันจัดการสวนสัตว์

เอกสาร : ดาวน์โหลด