หัวข้อประกาศ

วันที่ : 19/04/2022
อ้างอิงประกาศ : -
หัวข้อ : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
รายชื่อผู้สอบ :
หมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ชื่อผู้สอบ ตำแหน่ง ระดับ
สถานที่สอบ : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
กำหนดการ :
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด