หัวข้อประกาศ

วันที่ : 14/12/2021
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัด สวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 14 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
ประสบการณ์ : โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด (ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล สวนสัตว์อุบลราชธานี)
รายละเอียด :

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด

เอกสาร : ดาวน์โหลด