หัวข้อประกาศ

วันที่ : 29/10/2021
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
-  สังกัด : สำนักยุทธศาสตร์และแผน
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด