หัวข้อประกาศ

วันที่ : 14/10/2021
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นักบริหารระดับ 8)
-  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
-  สังกัด : สำนักกฎหมาย
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : หมายเหตุ ไม่รับพิจารณาใบสมัครทางหน้าเวปไซต์
โปรดอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่ดาวน์โหลด
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด