ราคาบัตร

ราคาบัตรเข้าสวนสัตว์


บัตรผ่านประตู Entrance Fee

ผู้ใหญ่ Adult
130 บาท

เด็ก Child (อายุ 3-12 ปี)
40 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี สามเณร พระภิกษุ ทหารผ่านศึก ผู้พิการ 
Monk, disable person.
เข้าชมฟรี

ผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป (แสดงบัตรก่อนเข้าชม)
seniors 60 years and over.
เข้าชมฟรี

นักท่องเที่ยวต่างชาติ Foreigner Fee


ผู้ใหญ่ Adult
350 บาท

เด็ก Child (อายุ 3-12 ปี)
120 บาท

ค่าจอดรถ Parking Feeรถบัส (6 ล้อขึ้นไป) Bus
60 บาท

รถยนต์ Car
50 บาท

จักรยานยนต์ Motorcycle
10 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 045-252761

 


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคาบัตร click