แนวทางการทำงาน 4 ประการ ของคณะ พณฯท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายแนวทางการทำงานให้สำหรับหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม