บัตรเดียว เที่ยวทุกที่” ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง #องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และ #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) 3 รัฐวิสาหกิจ ภายใต้  #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยบัตรจะจำหน่ายในราคาบัตรละ 199 ฿/ 2 ท่าน ใช้รับสิทธิ์เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการเข้าเยี่ยมชมสถานที่และการใช้บริการอื่นๆ ตามเงื่อนไขการใช้บัตรที่กำหนด โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
เริ่มสั่งจอง สำรองบัตรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สแกน QR Code สั่งจองบัตรในรูปภาพ สแกนเล้ยยยยย