เที่ยวชมเป็นหมู่คณะ

เที่ยวชมเป็นหมู่คณะ

เที่ยวชมเป็นหมู่คณะในราคาพิเศษบริการจัดกิจกรรมสำหรับหน่วยงานและโรงเรียน โดยทีมงานมืออาชีพ อาทิ Car Rally/Walk Rally เลี้ยงสังสรรค์หน่วยงานรองรับได้มากถึง 2000 คน และกิจกรรมเรียนรู้ในสวนสัตว์