ด่วนจำนวนจำกัด!!!!!!....................... #โปรบุฟเฟ่ต์ ซื้อบัตรเดียวเที่ยวสุดหรรษา แบบยกแก๊งค์ 1 ปี เต็ม พลาดไม่ได้กับบัตรโปรโมชั่น....Ubonzoo Member Card

ด่วนจำนวนจำกัด!!!!!!....................... #โปรบุฟเฟ่ต์ ซื้อบัตรเดียวเที่ยวสุดหรรษา แบบยกแก๊งค์ 1 ปี เต็ม
พลาดไม่ได้กับบัตรโปรโมชั่น....Ubonzoo Member Card
มี 2 แบบ ให้เลือกกันเล้ยยยย
แบบที่ 1. ประเภท Zoo Family Card จำนวนจำกัด
- บัตรโปรโมชั่น ประเภท Zoo Family Card ไม่เกิน 4 คน ราคา 1,000 บาท/ใบ
- ระยะเวลาไม่จำกัดครั้งรวม 1 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร
- บัตรประเภทนี้ไม่รวมค่าจอดรถและค่าบริการอื่นๆ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี
- บัตรนี้ใช่ได้เฉพาะการเข้าชมสวนสัตว์อุบลราชธานีเท่านั้น
- บัตรนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
แบบที่ 2. ประเภท Zoo Friends Card จำนวนจำกัด
- บัตรโปรโมชั่น ประเภท Zoo Friends Card ไม่เกิน 2 คน ราคา 500 บาท/ใบ
- ระยะเวลาไม่จำกัดครั้งรวม 1 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร
- บัตรประเภทนี้ไม่รวมค่าจอดรถและค่าบริการอื่นๆ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี
- บัตรนี้ใช่ได้เฉพาะการเข้าชมสวนสัตว์อุบลราชธานีเท่านั้น
- บัตรนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
ชอบแบบไหน ถูกใจแบบไหน เลือกซื้อโปรโมชั่นได้เลย หรือสกิดแอดมาเบาๆก็ได้เด้อ
ปล.สิทธิประโยชน์ผู้ถือบัตรโปรโมชั่น
- สมาชิกผู้ถือบัตรทั้ง 2 ประเภท มีสิทธิ์เข้าชมได้เฉพาะสวนสัตว์อุบลราชธานีเท่านั้น
- สมาชิกผู้ถือบัตรทั้ง 2 ประเภท สามารถเข้าชมสวนสัตว์ไม่จำกัดครั้งตลอด 1 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร
- บัตรทั้ง 2 ประเภท ไม่รวมค่าจอดรถและค่าบริการเข้าชมสวนสัตว์อื่นๆ
- กรุณาแสดงบัตรควบคู่กับบัตรประชาชนผู้ถือบัตรทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
- บัตรนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
- สวนสัตว์อุบลราชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี