เที่ยวสวนสัตว์ ปลอดภัย ห่วงใยทุกท่านค่ะ #ทางสวนสัตว์อุบลราชธานีมีถังขยะแยกสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยนะคะ เรามาทิ้งให้ถูกวิธีกันน๊า

เที่ยวสวนสัตว์ ปลอดภัย ห่วงใยทุกท่านค่ะ #ทางสวนสัตว์อุบลราชธานีมีถังขยะแยกสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยนะคะ เรามาทิ้งให้ถูกวิธีกันน๊า