5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
สวนสัตว์อุบลราชธานี ขอเชิญชวน งดใช้โฟม ในการบรรจุอาหาร