ข้อมูลควรรู้

ข้อมูลควรรู้ ก่อนเข้าชมสวนสัตว์

เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนสัตว์และรักษาความเป็นระเบียบวินัย
ทางสวนสัตว์จำเป็นต้องมีกฏให้ปฏิบัติดังนี้

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เข้ามาภายในสวนสัตว์

ยกเว้น หากมีกรณีพิเศษ /ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเท่านั้น หากจำเป็น

ห้ามดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิด

หากฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ห้ามสูบบุรี่ภายในสวนสัตว์

หากฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท