คอมมอนมาโมเซท/Common Marmoset (Callithrix jacchus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นลิงที่มีขนาดเล็กมาก มีหางยาวเมื่อเทียบกับลำตัว เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมียเล็กน้อย ขนบนลำตัวมีสีน้ำตาลเทาและเหลืองปนกัน มีขนพู่สีขาวบริเวณหูและสลับเป็นปล้อง ๆ ที่บริเวณหาง ใบหน้าเป็นหนังสีจาง ๆ และมีขนสีขาวตรงหน้าผาก

ถิ่นอาศัย :

ป่าผลัดใบ และกึ่งผลัดใบ สามารถปรับตัวอยู่ในสวนสาธารณะในหมู่บ้านรวมไปถึงที่ที่ไม่ถูกรบกวน และมีอาหารเพียงพอ ถิ่นกำเนิด ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล

อาหาร :

ผลไม้ แมลง กิ้งก่า ไข่ นก และยางไม้ ซึ่งให้พลังงานเยอะมากในเวลาที่ผลไม้ขาดแคลน

พฤติกรรม :

มีกลิ่นเฉพาะตัว ซึ่งกลิ่นนี้มีความสำคัญมาก โดยต่อมกลิ่นอยู่ในโพรงจมูก มาร์โมเสทจะนำกลิ่นนี้มาป้ายที่หน้าอก ก้น และอวัยวะเพศ เพื่อการสื่อสารกัน ได้แก่ ประกาศอาณาเขต บอกว่าใครเป็นใคร และใช้เกี้ยวพาราสี ที่กลิ่นมีความฉุนรุนแรง เพราะเมื่อกระโดด หรือเกาะบริเวณใด กลิ่นจะไปติดที่บริเวณนั้น

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Primates

FAMILY : Callitrichidae

GENUS : Callithrix

SPECIES : Common Marmoset (Callithrix jacchus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อายุเฉลี่ย :

ในกรงเลี้ยงอายุยืนราว 8-12 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

ตัวเมียตั้งท้องนาน 141-145 วัน ออกลูกครั้งละ 1-4 ตัว แต่โดยปกติมักออกลูกแฝด ลูกมาร์โมเสทหย่านมเมื่ออายุได้ 40-120 วัน โตเต็มวัยเมื่ออายุประมาณ 18-24 เดือน

ขนาดและน้ำหนัก :

ขนาดตัว 180-190 มม. น้ำหนัก 235-260 กรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560