นิลกาย/Nilgai (Boselaphus tragocamelus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีรูปลักษณ์คล้ายวัวผสมม้า

ถิ่นอาศัย :

ที่ราบตอนเหนือของอินเดียและทางภาคตะวันออกของปากีสถาน

อาหาร :

กินพืช

พฤติกรรม :

-เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เคี้ยวเอื้องจำพวกมีเขาเกลียว (แอนทีโลป) เท้ากีบคู่ใน วงศ์เดียวกับวัว

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อื่นๆ :

สถานภาพ : พบได้ในธรรมชาติ

อนุกรมวิธาน

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : พบได้ในธรรมชาติ

อายุเฉลี่ย :

อายุขัยเฉลี่ย 21 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

โตเต็มวัยอายุ 2-3 ปี -ผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี มักพบการผสมพันธุ์ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม -ตั้งท้อง 240-258 วัน -ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

-น้ำหนักระหว่าง 120 – 240 กิโลกรัม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560