• ประกาศจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง 21/09/2018

 • ประกาศจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 21/09/2018

 • ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน 21/09/2018

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่าย ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 24/08/2018

 • ยกเลิกประกาศ จัดหาผู้ปรกอบการดำเนินกิจการน้ำดื่มตราสวนสัตว์อุบลราชธานี 11/06/2018

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการน้ำดื่มตราสวนสัตว์อุบลราชธานี 29/05/2018

 • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 19/04/2018

 • ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างส่วนแสดงลีเมอร์สวนสัตว์อุบลราชธานี 23/02/2018

 • ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างส่วนแสดงฟลามิงโก้ สวนสัตว์อุบลราชธานี 23/02/2018

 • ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างลีเมอร์สวนสัตว์อุบลราชธานี 23/02/2018

 • ประกาศจัดจ้างทำอาหารแผนงานนำนักเรียน (ฉบับแก้ไข) 22/01/2018

 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ (ฉบับแก้ไข) 22/01/2018