• ประกาศจัดหาผู้ประกอบการจัดส่งน้ำดื่มตราสวนสัตว์อุบลราชธานี 01/11/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 29/10/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ดำเนินกิจการบริการจักรยานให้เช่า เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 29/10/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการจัดส่งน้ำดื่มตราสวนสัตว์อุบลราชธานี (ครั้งที่ 2) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 16/05/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการจัดส่งน้ำดื่ม 01/04/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านส้มตำอาหารอีสาน 01/04/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านถ่ายรูปที่ระลึก 01/04/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเครื่องเล่นเด็ก (รอบที่ 2) 18/02/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มโซนแอฟริกา (รอบที่2) 12/02/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการบริการลานเครื่องเล่นเด็ก สวนสัตว์อุบลราชธานี 14/01/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการบริการรถจักรยานให้เช่า สวนสัตว์อุบลราชธานี 14/01/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านกาแฟสด สวนสัตว์อุบลราชธานี 14/01/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการจำหน่ายขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มโซนแอฟริกา ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 06/12/2018

 • ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบาดาล สวนสัตว์อุบลราชธานี 29/11/2018

 • ประกาศจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าสวนสัตว์อุบลราชธานี 29/11/2018