• ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบาดาล สวนสัตว์อุบลราชธานี 26/12/2018

 • ประกาศจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา เพื่อผู้พิการและผู้ด้วยโอกาศ 11/12/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอด A 06/12/2018

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารโครงการนำนักเรียน สวนสัตว์อุบลราชธานี 06/12/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายโฆษณาจอ LED ขนาด 4 x 5 เมตร 01/11/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา ประจำปีงบประมาณ 2562 สวนสัตว์อุบลราชธานี 30/10/2018

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ สวนสัตว์อุบลราชธานี 25/10/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปั่นไฟ สวนสัตว์อุบลราชธานี 10/10/2018

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารถตักหน้าขุดหลังสวนสัตว์อุบลราชธานี 10/10/2018

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 05/10/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 04/05/2018

 • ผลการประกวดราคาก่อสร้างส่วนแสดงฟลามิงโก้ สวนสัตว์อุบลราชธานี 13/03/2018

 • ผลการประกวดราคาก่อสร้างส่วนแสดงลีเมอร์ สวนสัตว์อุบลราชธานี 13/03/2018

 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอาหารสัตว์ 8 ประเภท สวนสัตว์อุบลราชธานี 12/02/2018

 • ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างทำอาหารแผนงานนำนักเรียนสวนสัตว์อุบลราชธานี 01/02/2018