• ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างออกแบบสวนแสดงเพนกวิน 17/08/2020

 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างออกแบบสวนแสดงแมวน้ำ 17/08/2020

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจของสวนสัตว์อุบลราชธานี 01/06/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและจระเข้ 18/05/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกา 18/05/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบศูนย์อนุรักษ์ตระกูลลิง 18/05/2020

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาผู้ประกอบการร้านข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง (ศูนย์อาหาร) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 08/05/2020

 • ประกาศผลพิจารณาประกวดราคาร้านไข่ม้วน เบเกอร์รี่ น้ำสมุนไพร (บริเวณศูนย์อาหาร) 06/05/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายชานมไข่มุก ลูกชิ้นและผลไม้ (ลานจอดรถ A) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 27/04/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเลเซอร์เพื่อการรักษาสวนสัตว์อุบลราชธานี 27/02/2020

 • ประกาศยกเลิก ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการร้านชานมไข่มุก ลูกชิ้น ผลไม้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 05/02/2020

 • ประกาศยกเลิก ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว (บริเวณศูนย์อาหาร) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 05/02/2020

 • ประกาศยกเลิก ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว (บริเวณลานจอดรถ A) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 05/02/2020

 • ประกาศยกเลิก ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว (โซนด้านหน้าส่วนแสดงเสือโคร่งอินโดจีน) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 05/02/2020

 • ประกาศยกเลิก ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการร้านไข่ม้วน เบเกอร์รี่ น้ำสมุนไพร (บริเวณศูนย์อาหาร) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 05/02/2020