• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟสด ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 13/02/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการรถจักรยานให้เช่า ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 07/02/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างซุ้มประตูสวนสัตว์อุบลราชธานี 29/01/2019

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบาดาล สวนสัตว์อุบลราชธานี 26/12/2018

 • ประกาศจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา เพื่อผู้พิการและผู้ด้วยโอกาศ 11/12/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอด A 06/12/2018

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารโครงการนำนักเรียน สวนสัตว์อุบลราชธานี 06/12/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายโฆษณาจอ LED ขนาด 4 x 5 เมตร 01/11/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา ประจำปีงบประมาณ 2562 สวนสัตว์อุบลราชธานี 30/10/2018

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ สวนสัตว์อุบลราชธานี 25/10/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปั่นไฟ สวนสัตว์อุบลราชธานี 10/10/2018

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารถตักหน้าขุดหลังสวนสัตว์อุบลราชธานี 10/10/2018

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 05/10/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 04/05/2018

 • ผลการประกวดราคาก่อสร้างส่วนแสดงฟลามิงโก้ สวนสัตว์อุบลราชธานี 13/03/2018