• ประกาศจัดจ้างทำอาหารแผนงานนำนักเรียน (ฉบับแก้ไข) 22/01/2018

 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ (ฉบับแก้ไข) 22/01/2018

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม (ซุ้มลานจอด) 30/12/2017

 • ประกาศจัดหารผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า ประเภท 1. ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม 2. อาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง 3. ก๋วยเตี๋ยว ก๊วยจั๊บ 4. ส้มตำ อาหารอีสาน 5. ชานมไข่มุก ลูกชิ้น ผลไ้ม้ 6. ไข่ม้วน เบเกอร์รี่ น้ำสมุนไพร ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 30/12/2017

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ลานเด็กเล่น ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 30/12/2017

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม (โซนสิงโต) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 30/12/2017

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างป้ายมาตรฐานกรมทางหลวงบอกเส้นทางสวนสัตว์อุบลราชธานี 15/12/2017

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายมาตรฐานกรมทางหลวงบอกเส้นทางท่องเที่ยว 27/11/2017

 • ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์รวมกันงานก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บของ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 02/10/2017

 • ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันงานปรับปรุงเรือนนอนอาคารสัมมนาและบ้านพักรับรอง ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 02/10/2017

 • ประกาศสอบราคาเครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 30 ตัน 22/08/2017

 • ประกาศประกวดงานก่อสร้างปรับปรุงเรือนนอนและบ้านพักรับรอง 22/08/2017

 • ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บของ 22/08/2017

 • ประกาศสอบราคากล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา 22/08/2017