• ประกาศจัดจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและจระเข้ สวนสัตว์อุบลราชธานี (รอบ 2) 05/05/2021

 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฮิปโปโปเตมัสและจระเข้ สวนสัตว์อุบลราชธานี 19/03/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว Welcome Center สวนสัตว์อุบลราชธานี 08/02/2021

 • ประกาศจัดจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและจระเข้ สวนสัตว์อุบลราชธานี 05/02/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยว กวยจั๊บ (ศูนย์อาหาร) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี (รอบที่2) 19/01/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการตู้กดเครื่องดื่มและกาแฟสำเร็จรูปหยอดเหรียญอัตโนมัติ (ส่วนจัดแสดงลิงอุรังอุตัง ) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 15/01/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว (ด้านหน้าส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 15/01/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว (ด้านหน้าส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 15/01/2021

 • ประกาศยกเลิกจัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว(ด้านหน้าส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี) 06/01/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยว กวยจั๊บ (ศูนย์อาหาร) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 05/01/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสัตว์ สวนสัตว์อุบลราชธานี 04/12/2020

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และ ทำความสะอาดสำนักงานภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 04/12/2020

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารจานด่วนหรือฟาสต์ฟูด 18/11/2020

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว (ลานจอด) 18/11/2020

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว (ศูนย์อาหาร) 18/11/2020