• ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเครื่องเล่นเด็ก (รอบที่ 2) 18/02/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มโซนแอฟริกา (รอบที่2) 12/02/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการบริการลานเครื่องเล่นเด็ก สวนสัตว์อุบลราชธานี 14/01/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการบริการรถจักรยานให้เช่า สวนสัตว์อุบลราชธานี 14/01/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านกาแฟสด สวนสัตว์อุบลราชธานี 14/01/2019

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการจำหน่ายขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มโซนแอฟริกา ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 06/12/2018

 • ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบาดาล สวนสัตว์อุบลราชธานี 29/11/2018

 • ประกาศจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าสวนสัตว์อุบลราชธานี 29/11/2018

 • ประกาศจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา เพื่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 19/11/2018

 • ประกาศประกวดราคาจ้างอาหารแผนงานนำนักเรียน ( เดือน ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562) 19/11/2018

 • ประกาศประกวดราคาจ้างอาหารแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์อุบลราชธานี (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 24/10/2018

 • ประกาศจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง 21/09/2018

 • ประกาศจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 21/09/2018

 • ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน 21/09/2018

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่าย ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 24/08/2018