• รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดหาผู้ประกอบการดำเนินการน้ำดื่มตราสวนสัตว์อุบลราชธานี 29/05/2018

 • ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (tor) จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 19/04/2018

 • tor ชาไข่มุก ลูกชิ้น ผลไม้ เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 30/12/2017

 • tor ร้านส้มตำ อาหารอีสาน เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 30/12/2017

 • tor ร้านอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 30/12/2017

 • tor ร้านก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 30/12/2017

 • tor ร้านไข่ม้วน เบเกอร์รี่ น้ำสมุนไพร เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 30/12/2017

 • tor ร้านขนมขบเคี้ยวและเคร่องดื่ม (โซนสิงโต) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 30/12/2017

 • tor ลานเด็กเล่น เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 30/12/2017

 • tor ร้านขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 30/12/2017

 • tor ร้านเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว (ลานจอด) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 30/12/2017

 • TOR กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา 23/08/2017

 • TOR งานก่อสร้างปรับปรุงเรือนนอนและบ้านพักรับรอง 22/08/2017

 • TOR งานก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บของ 22/08/2017

 • TOR เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 30 ตัน 22/08/2017