• ประกาศ TOR จ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และ ทำความสะอาดสำนักงาน ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 08/11/2019

  • รายละเอียดคุณลักษณะอาหารแผนงานนำนักเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 สวนสัตว์อุบลราชธานี 13/10/2018

  • ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR)ป้่ายโฆษณาจอ LED ขนาด 4 x 5 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2562 สวนสัตว์อุบลราชธานี 12/10/2018

  • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR) อาหารสัตว์ประเภทที่ 1-8 ประจำปีงบประมาณ 2562 สวนสัตว์อุบลราชธานี 12/10/2018

  • ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR)งานก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 12/10/2018

  • รายละเอียดคุณลักษณะรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 21/09/2018

  • รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 21/09/2018

  • รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ 21/09/2018

  • รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดหาผู้ประกอบการดำเนินการน้ำดื่มตราสวนสัตว์อุบลราชธานี 29/05/2018

  • ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (tor) จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 19/04/2018