• ประกาศราคากลางป้ายโฆษณาจอ LED ขนาด 4 x 5 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2562 18/10/2018

  • ประกาศราคากลางอาหารสัตว์ประเภท 1 - 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 สวนสัตว์อุบลราชธานี 12/10/2018

  • ประกาศราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 12/10/2018

  • ราคากลางอาหารแผนงานนำนักเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 สวนสัตว์อุบลราชธานี 12/10/2018

  • ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ 21/09/2018

  • ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 21/09/2018

  • ราคากลางรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 21/09/2018

  • ราคากลางน้ำดื่มตราสวนสัตว์อุบลราชธานี 29/05/2018

  • ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 19/04/2018