• ประกาศราคากลางหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่องสวนสัตว์อุบลราชธานี 28/09/2021

 • ประกาศราคากลางหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่องสวนสัตว์อุบลราชธานี 28/09/2021

 • ประกาศราคากลางอาหารแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 สวนสัตว์อุบลราชธานี 18/11/2020

 • ประกาศราคากลางอาหารแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 สวนสัตว์อุบลราชธานี 18/11/2020

 • ประกาศราคากลางอาหารแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 สวนสัตว์อุบลราชธานี 18/11/2020

 • ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดห้องสุขาสวนสัตว์อุบลราชธานี (รอบ 2) 18/12/2019

 • ประกาศราคากลางเครื่องเลเซอร์เพื่อการรักษา สวนสัตว์อุบลราชธานี 16/12/2019

 • ประกาศราคากลางเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีคลินิคในเลือดแบบอัตโนมัติ สวนสัตว์อุบลราชธานี 13/12/2019

 • ประกาศราคากลางอาหารโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ อุบลราชธานี 10/12/2019

 • ราคากลางอาหารสัตว์ 8 ประเภท 09/12/2019

 • ประกาศราคากลางป้ายโฆษณาจอ LED ขนาด 4 x 5 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2562 18/10/2018

 • ประกาศราคากลางอาหารสัตว์ประเภท 1 - 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 สวนสัตว์อุบลราชธานี 12/10/2018

 • ประกาศราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 12/10/2018

 • ราคากลางอาหารแผนงานนำนักเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 สวนสัตว์อุบลราชธานี 12/10/2018

 • ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ 21/09/2018