ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

20/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่ง พนักงานองค์การสวนสัตว์ นายสัตวแพทย์ ๔ (๔-๖)จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
16/08/2018
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อสส. สังกัดสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อสัญญา)
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
15/08/2018
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจำนวน อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
14/08/2018
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (นิติกร) สังกัดสำนักกฎหมาย
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
14/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่ง ลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
13/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่ง งานช่างโยธา สังกัด สวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
08/08/2018
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล 3(3-6) ปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารความเสียงและควบคุมภายใน สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
02/08/2018
รับสมัครบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด