Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์อุบลราชธานี

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

สาระน่ารู้ และงานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมด


วิสัยทัศน์องค์การสวนสัตว์

เป็นผู้นำด้านอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า ในระดับอาเซียน ภายในปี 2565

วิสัยทัศน์สวนสัตว์อุบลราชธานี

เป็นผู้นำด้านการจัดการสวนสัตว์ การอนุรักษ์ เรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี 2565
ตำบล ขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี โทร. 045 252 761
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์