Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์อุบลราชธานี

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมด          สวนสัตว์อุบลราชธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วน บนเนื้อที่ 1,217 ไร่ เป็นป่าโปร่งพบต้นยางนาที่มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดแสดงสัตว์ในรูปแบบ "Jungle Park” โดยการนำสัตว์ป่า เข้ามาผสมผสานกับป่าไม้ ภายในพื้นที่โดยยังคงอนุรักษ์พื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ไว้ , การจัดส่วนแสดงสัตว์ต่างๆ จะปล่อยเลี้ยงในพื้นที่อย่างเป็นอิสระ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมความน่ารักของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ รองรับการท่องเที่ยว ของประชาชนภาคอีสาน และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง มีบริการห้องจัดประชุม สัมมนา หรืองานจัดเลี้ยงพร้อมอุปกรณ์อำนวย ความสะดวกครบครัน

  • โทร 045-252761
  • โทรสาร 045-252762
  • ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 093-3200810
  • ฝ่ายการศึกษา 084-8319311
  • เฟชบุ๊ค : สวนสัตว์อุบราชธานี ubon zoo

ตำบล ขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี โทร. 045 252 761
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์