Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์อุบลราชธานี

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

สาระน่ารู้ และงานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมดขี่ม้าชมสวน สไตล์ อีสานคันทรี่

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี เปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าศึกษาเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ ในกิจกรรมขี่ม้าชมสวน เป็นกิจกรรมที่ดีที่ให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องของม้าไทยพันธุ์พื้นบ้าน ซึ่งฝ่ายการศึกษาได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาสมัยใหม่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มีการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญ สวนสัตว์ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบในบริบทของสวนสัตว์ จึงเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของม้าพันธุ์พื้นบ้านและสิ่งแวดล้อม

สวนสัตว์อุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์อุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
***ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่***

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 0848319311
E-mail: ubonzoo4.0@gmail.com
Line@ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์อุบลราชธานี เพิ่มเพื่อน

ทุกวันในเวลาราชการเท่านั้น

Your Website Title
 
 


ตำบล ขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี โทร. 045 252 761
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์