Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์อุบลราชธานี

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

สาระน่ารู้ และงานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมดนายสัตวแพทย์วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี เผยว่า
วันนี้(๑๑ พฤศจิกายน๒๕๖๑) สวนสัตว์อุบลราชธานีทำการต้อนรับนักศึกษาปริญาโทสาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจำนวน ๒๐ คน พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสวนสัตว์อุบลราชธานี พร้อมทั้งเยี่ยมชมสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนธรรมชาติ ส่วนจัดแสดงสัตว์ป่า พื้นที่เดินป่าสำรวจธรรมชาติ จุดบริการขี่ม้าชมสวน เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรอบรู้ในวิชาชีพและมีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยได้ทำการศึกษาเรียนรู้และดูงาน ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ให้นักศึกษาปริญาโทดังกล่าว เกิดแรงบรรดาลใจ และเพื่อเป็นแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้จริงกับนักเรียน โดยนายดนุเดช จันทร์หอม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล จันทศิลา นักการศึกษาสวนสัตว์ ๓ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแนะนำกระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนักศึกษาฯให้ความสนใจในกระบวนการจัดกิจกรรมของทางสวนสัตว์อุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวฝ่ายการศึกษา
อรรถพล จันทศิลา
ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดตามข้อมลูข่าวสารเพิ่มเติมผ่านทาง เฟสบุ๊คแฟนเพจ  ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ພະແນກການສຶກສາ

t20181111192003_3447.jpg
t20181111192002_3448.jpg
t20181111192000_3449.jpg
t20181111191959_3450.jpg
t20181111191958_3451.jpg
t20181111191957_3452.jpg
t20181111191955_3453.jpg
t20181111191954_3454.jpg
t20181111191953_3455.jpg
t20181111191952_3456.jpg
ตำบล ขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี โทร. 045 252 761
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์