Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์อุบลราชธานี

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมดเริ่มแล้ว!! กิจกรรมนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ฟรี!

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี เปิดรับสมัครโรงเรียนหรือหน่วยงานที่มีความสนใจพานักเรียน เข้าศึกษาเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ ในกิจกรรมนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
กิจกรรมนำนักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นอุบลราชธานี เป็นกิจกรรมที่ดีที่ให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติและสัตว์ป่า ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ 2561 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาสมัยใหม่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มีการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญ สวนสัตว์ทั่วประเทศได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบในบริบทของสวนสัตว์ จึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของชาติได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี 2 โปรแกรมการเรียนรู้ คือ โปรแกรมเข้าค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน และโปรแกรมไป-กลับ 1 วัน 

- โปรแกรมไป-กลับ 1 วัน รับจำนวนนักเรียน 120,000 คนต่อปี 
- โปรแกรมเข้าค่ายพักแรม รับจำนวนนักเรียน 5,000 คนต่อปี
 

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึง 30 กันยายน 2562 หรือจนกว่ายอดนักเรียนจะครบตามจำนวนที่กำหนด 
จองก่อนล่วงหน้า 1 เดือนเท่านั้น จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน 

สวนสัตว์อุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์อุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
 
***เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เฉพาะทางโทรศัพท์เท่านั้น*** 
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 0848319311 E-mail: ubonzoo4.0@gmail.com
ทุกวันในเวลาราชการเท่านั้น

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมฯและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่นี่

ที่มา : EDUCATION ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี

สอบถามเพิ่มเติมโทร 084-831-9311 , 045-252761 ประเภทไป-กลับ ,ค่ายพักแรม >>>Facebook Fanpage <<<


สมัครและดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมฯและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่นี่

โปรแกรมเข้าค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน
<<
โปรแกรม ไป กลับ 1 วัน
<<t20181001123101_3136.jpg
t20181001123058_3137.jpg
t20181001123057_3138.jpg
t20181001123054_3139.jpg
t20181001123053_3140.jpg
t20181001123051_3141.jpg
ตำบล ขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี โทร. 045 252 761
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์