ประวัติความเป็นมา

          สวนสัตว์อุบลราชธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วน บนเนื้อที่ 1,217 ไร่ เป็นป่าโปร่งพบต้นยางนาที่มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดแสดงสัตว์ในรูปแบบ "Jungle Park” โดยการนำสัตว์ป่า เข้ามาผสมผสานกับป่าไม้ ภายในพื้นที่โดยยังคงอนุรักษ์พื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ไว้ , การจัดส่วนแสดงสัตว์ต่างๆ จะปล่อยเลี้ยงในพื้นที่อย่างเป็นอิสระ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมความน่ารักของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ รองรับการท่องเที่ยว ของประชาชนภาคอีสาน และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง มีบริการห้องจัดประชุม สัมมนา หรืองานจัดเลี้ยงพร้อมอุปกรณ์อำนวย ความสะดวกครบครัน

  • โทร 045-252761
  • โทรสาร 045-252762
  • ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 093-3200810
  • ฝ่ายการศึกษา 084-8319311
  • เฟชบุ๊ค : สวนสัตว์อุบราชธานี ubon zoo