แผนที่สวนสัตว์

สวนสัตว์อุบลราชธานี

ฝ่าย โทรศัพท์ โทรสาร
สวนสัตว์อุบลราชธานี 045-252761 045-252762
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 093-3200810 -
ฝ่ายการศึกษา 084-8319311 -

Facebook : สวนสัตว์อุบราชธานี ubon zoo

ตะลุยแดน มินิซู.................ที่  สวนสัตว์อุบลราชธานี