ราคาบัตร

ราคาบัตรเข้าสวนสัตว์


บัตรผ่านประตู
ผู้ใหญ่ 100 บาท
นักเรียนมัธยม นักศึกษา ข้าราชการ (แสดงบัตร) 50 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซ.ม.) 20 บาท

นักท่องเที่ยวต่างชาติ

ผู้ใหญ่  150 บาท
เด็ก 70 บาท

ค่าจอดรถ


รถบัส (6 ล้อขึ้นไป) 60 บาท
รถยนต์ 50 บาท
จักรยานยนต์ 10 บาท

ฟรี ค่าผ่านประตู
พระภิกษุ / สามเณร / คนพิการ / ผู้สูงอายุ(60 ปีขึ้นไป)

บัตรขี่ม้าชมสวน
ผู้ใหญ่  50 บาท / รอบ
เด็ก  20 บาท / รอบ

รถชมสัตว์
รถกอล์ฟ 200 บาท / ชั่วโมง

รถรางชมสัตว์  
ผู้ใหญ่ 25 บาท / รอบ
เด็ก 10 บาท / รอบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 045-252761


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคาบัตร click