ราคาบัตร

ราคาบัตรเข้าสวนสัตว์

ผู้ใหญ่

100 บาท

เด็ก (สูงไม่เกิน 120 ซม เข้าฟรี)

20 บาท

ผู้ใหญ่ ต่างชาติ

150 บาท

เด็ก ต่างชาติ

70 บาท

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คนพิการ ผู้มีบัตรอนุญาตพิเศษ ภิกษุ สามเณร

เข้าชมฟรี

ค่าจอดรถ บัส/คัน

60 บาท

ค่าจอดรถ ยนต์/คัน

50 บาท

ค่าจอดรถ จักรยานยนต์/คัน

10 บาท

รถกอล์ฟ

  • ชั่วโมงละ 200 บาท


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคาบัตร click