ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร" น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์อุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ แฟนเพจ สวนสัตว์อุบลราชธานี  Ubon Zoo