ภาพเหล่านี้​ เพื่อสุขภาพ​ที่ดีของน้องๆสัตว์​ป่า​ เพื่อความปลอดภัย​ของทุกท่าน​ และเพื่อ​ความสุข​ของ​นักท่องเที่ยว

ภาพเหล่านี้​ เพื่อสุขภาพ​ที่ดีของน้องๆสัตว์​ป่า​ เพื่อความปลอดภัย​ของทุกท่าน​ และเพื่อ​ความสุข​ของ​นักท่องเที่ยว