จองบัตรเข้าชมสวนสัตว์ภายในเดือนกันยายนนี้ ได้ลด 50% ใช้ได้ถึงสิ้นปี

พิเศษสุด..สำหรับการจองบัตรผ่านออนไลน์นี้เท่านั้น
https://www.eventpop.me/c/zoo-online-booking
เมื่อซื้อบัตรภายในเดือนกันยายนนี้ จะสามารถเลือกวันเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นปี 2563 ในราคาลด 50%
โดยสามารถเลือกเข้าชมสวนสัตว์ได้ทุกสวนสัตว์ในสังกัด #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ทั้ง 6 สวนสัตว์
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น