โปรโมชั่น หั่นครึ่งราคา

โปรโมชั่น หั่นครึ่งราคา จ่ายแค่ครึ่งเดียวก็เที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานีได้ รีบๆมานะจ๊ะ ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายนศกนี้ (เฉพาะบัตรผ่านประตูเท่านนั้น)

ค่าบริการอื่นๆ.......
ค่าจอดรถ
: รถจักรยานยนต์ คันละ 10 บาท
: รถยนต์ 4 ล้อ คันละ 50 บาท
: 6 ล้อ รถบัส คันละ 60 บาท
ค่าชมการแสดงความสามารถสัตว์ รอบเวลา 11.00/14.00
: ผู้ใหญ่ 20 บาท
: เด็ก 10 บาท
ค่าบริการรถชมสัตว์
: รถรางชมสัตว์ ผู้ใหญ่ 25 บาท เด็ก 10 บาท
: รถกอล์ฟ 200 บาท/ชั่วโมง
: จักรยานให้เช่า ธรรมดา 30 บาท/ชั่วโมง มีเกียร์ 50 บาท/ชั่วโมง
http://www.ubon.zoothailand.org/index.php