โปรหั่นครึ่งราคา ลด 50% บัตรผ่านประตูทุกประเภท

จากราคาปกติ
ผู้ใหญ่ 100 บาท #ลดเหลือ 50 บาท
เด็ก(สูงไม่เกิน 135 ซม.) 20 บาท #ลดเหลือ 10 บาท
นักเรียน(ม.ต้น/ม.ปลาย) ปวช. 20 บาท #ลดเหลือ 10 บาท
นักศึกษา ปวส.มหาวิทยาลัย ครู ทหาร ตำรวจ (แสดงบัตร) 50 บาท #ลดเหลือ 25 บาท