คิดฮอดสวนสัตว์​อุบล​ เปิดรายการโดย​ ผู้​อำนวย​การ​สวนสัตว์​อุบล​ราชธานี​

รายการ​ คิดฮอดสวนสัตว์​อุบล​ เปิดรายการโดย​ ผู้​อำนวย​การ​สวนสัตว์​อุบล​ราชธานี


https://www.youtube.com/watch?v=h8wHSvmmkA0&t=163s