วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี รับการตรวจกำกับ/ติดตามการปฏิบัติงานของ ทสจ.นายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี รับการตรวจกำกับ/ติดตามการปฏิบัติงานของ ทสจ.นายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะติดตาม