สวนสัตว์อุบลฯ ใช้ช่วงปิดโควิด 14 วัน พัฒนาพื้นที่รอเปิดรับนักท่องเที่ยว

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี  เตรียมความพร้อมในการปิดสถานที่ หลังจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมาตรการเข้มข้นป้องกันโควิด-19 ให้สวนสัตว์ทั่วประเทศปิดชั่วคราว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของที่ประชุม ครม.ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ไม่ให้ประชาชนจำนวนมากมารวมกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18-31 มี.ค.2563 พร้อมกันนี้สวนสัตว์อุบลราชธานีได้เรียกประชุมหัวหน้าฝ่ายทุกส่วนงานของสวนสัตว์ได้รับทราบมาตรการนี้ และเริ่มมีการปิดพื้นที่ทันที
ช่วงการปิดสวนสัตว์นั้น เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานจะเร่งทำความสะอาดปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ได้ทันที เมื่อเปิดให้บริการได้ โดยมีพื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์รวม 12 จุด ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงสัตว์กีบไทย สัตว์กีบต่างประเทศ  แสดงสิงโตแอฟริกา แสดงเสือโคร่งขาว เสือโคร่งอินโดจีน แสดงจระเข้น้ำจืด และส่วนจัดแสดงสัตว์ขนาดเล็ก (มินิซู) 
สวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดเมื่อปี 2556 มีสัตว์นานาชนิดกว่า 300 ตัว เป็นการจัดสวนสัตว์แบบ Jungle Park หมายถึงการนำสวนสัตว์เข้ามาผสมผสานกับความสมบูรณ์ของป่าไม้ภายในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ท้องถิ่น