สวนสัตว์อุบลราชธานี ปิด 14วัน ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 31 มีนาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้กิจการและสถานที่บริการที่มีการรวมคนจำนวนมาก ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19

สวนสัตว์อุบลราชธานี ปิด 14วัน ตั้งแต่วันที่18 ถึง 31 มีนาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมติให้กิจการและสถานที่บริการที่มีการรวมคนจำนวนมาก ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19

สวนสัตว์อุบลราชธานี ขอขอบคุณ ผู้ใช้บริการทุกท่าน และขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการในช่วงนี้ได้
.....................................
สอบถามเพิ่มเติม 

โทร. 045-252761-2
โทร. 093-320-9369