เปิดส่วนแสดงLIama ให้ชมความน่ารัก เร็วๆนี้

5 ธันวาคม 2562 กิจกรรมเปิดตัวสมาชิกใหม่สวนสัตว์อุบลราชธานี Llama กับดินแดนที่สาบสูญ มาชูปิกชู ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี