เที่ยวอย่างเป็นมิตร ใกล้ชิดสัตว์ป่า ที่สวนสัตว์อุบลราชธานี

http://www.guideubon.com/2.0/go2ubon/ubon-zoo-jungle-park/