นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวหลังจากเกิดวิกฤติน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง